منوی دسته بندی

فن بیان و سخنرانی

نقش فن بیان در موفقیت و کیفیت زندگی

نقش فن بیان در موفقیت و کیفیت زندگی

انسان ، موجودی اجتماعی  انسان موجودی اجتماعی است که نیاز به ارتباط گرفتن با دیگران دارد . این ارتباط معمولا از طریق صحبت کردن برقرار می شود و به آن…

فن بیان مناسب جلسات و کنفرانس ها 

هنر سخنوری امروزه یکی از مهمترین مهارت هایی که انسان ها باید یاد بگیرند هنر فن بیان و سخنوری است . چرا که فقط داشتن تخصص و دانش برای موفقیت…

مهارت خوب صحبت کردن و ارتباط موثر

 ارتباط موثر  در دنیای امروز اگر بخواهید به موفقیت برسید ، باید توانایی برقراری ارتباط با دیگران را داشته باشید . امروزه داشتن مهارت های ارتباطی فقط یک نکته مثبت…