منوی دسته بندی

فن بیان و سخنرانی

جملات زیبا برای فن بیان مناسب

جملات زیبا برای فن بیان مناسب 

اهمیت استفاده از کلمات مناسب در حین صحبت   استفاده از کلمات مناسب در زمان صحبت کردن یا سخنرانی اهمیت زیادی دارد. نحوه انتخاب کلمات، لحن ادای کلمات، تُن و…

سن مناسب برای آموزش فن بیان

سن مناسب برای آموزش فن بیان

ارتباط فن بیان و موفقیت   موفقیت یک انسان بالغ ریشه در کودکی او و مهارتهایی که به دست آورده است دارد. از جمله این مهارتها فن بیان و سخنوری…

راجع به سخنوری چه می دانید ؟

راجع به سخنوری چه می دانید ؟

سخنوری چیست؟ سخنوری بالاترین حد کلام یک فرد است. چنین فردی می تواند در هر شرایط و زمانی به خوبی در جمع صحبت کرده و با سخنان خود روی افراد…

 سخنوری ذاتی است یا اکتسابی؟ 

سخنوری ذاتی است یا اکتسابی ؟

تعریف سخنوری   سخنوری یعنی داشتن صدایی رسا، بیانی واضح و استفاده از کلمات و جملاتی خوب در زمان مناسب،  که کمک می کند پیام خود را به درستی به…

فن بیان چه کمکی به ما می کند ؟

فن بیان چه کمکی به ما می کند ؟

زمانی که صحبت از فن بیان به میان می‌آید، منظور توانایی برقراری ارتباط با دیگران است؛ صرف نظر از این که شما چه کسی هستید؟ چه کاری دارید؟ و یا…

قدرت هوش اجتماعی در موفقیت 

قدرت هوش اجتماعی در موفقیت 

احتمالا شما هم افرادی را می شناسید که به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می‌کنند. کسانی که می‌دانند چطور در مکالمه‌ای هرچند کوتاه، تصویری دلنشین از خود به جا بگذارند…